Viden om natursten

Granit
Granit, som er den gængse betegnelse for hårde magmatiske bjergarter, og er dannet ved vulkansk aktivitet efter afkøling af flyende magma. Granit består hovedsagligt af kvarts samt en række andre mineraler som giver farver og strukturer i stenen. Disse mineraler er f. eks aluminiumoxid, jernoxider osv.
Sandsten
Sandsten er derimod såkaldte sedimentære sten. De består af sammenpresset kvartssand, der holdes sammen med enten kvarts eller kalk. Den kvartsbund ne type giver en stærkere sten en den kalkbundne.
Marmor
Marmor består af kalksten, som har været udsat for tryk og varme. Helt ren marmor er hvid, men mange marmortyper indeholder mineraler, som giver de velkendte farvede årer. Ligesom kalksten er den derfor modtageligt overfor angreb fra syrer, men styrkemæssigt er den hårdere, hvilket gør den mere anvendelig.
Skiffer
Skifer opstår ved at lag af ler hærder under tryk, hvorefter nye lag dannes oven på det foregående. Leret indeholder typisk kvarts og andre silikatholdige mineraler. En særlig egenskab ved skifer, i forhold til de andre typer sten, er dens evne til at kløve i lagene. Til gulve ses ofte kløvede overflader, som kan være meget vanskelige at vedligeholde.

Sten hårdhed

Kvarts Hårdhed
Sedimentær Hårdhed
Kalcit Hårdhed
Hærdet Stål og Kvarts (Granit) har den samme hårheds grad. Sedimentære sten varierer i hårdhed 3-7 Kalcit (Marmor) har en hård- hedsgrad på 3

Mohs hårdhedsskala:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Diamanter - Diamant (Hårdest)
Korund - Rubin, Safirer
Topas - Topas, Smaragd
Kvarts - Hærdet stål, Granit
Feldspat - Granit, Jern, Pyrit, Glas
Apatit - Knivblade, Jern
Flourit - Platin
Kalcit - Marmor, Limestone, Travertin, Skifer, Guld
Gips - Gips
Talk - Talkum pulver (Blødest)

Webdesign: Os & Co