Cras sit amet fermentum lorem

Granit, som er den gængse betegnelse for hårde magmatiske bjergarter, og er dannet ved vulkansk aktivitet efter afkøling af flyende magma. Granit består hovedsagligt af kvarts samt en række andre mineraler som giver farver og strukturer i stenen. Disse mineraler er f. eks aluminiumoxid, jernoxider osv.

Granit, som er den gængse betegnelse for hårde magmatiske bjergarter, og er dannet ved vulkansk aktivitet efter afkøling af flyende magma. Granit består hovedsagligt af kvarts samt en række andre mineraler som giver farver og strukturer i stenen. Disse mineraler er f. eks aluminiumoxid, jernoxider osv.

Vi leverer et af verdens bedste
naturstensprodukter – direkte fra producenten

Stonetreatment tilbyder at være Deres foretrukne rådgiver og sparringspartner ved tilvalg af natursten til byggeri, herunder udførrelse af imprægnering og efterfølgende vedligeholdelse. Endvidere tilbyder vi at afholde seminarer for arkitekter, entreprenører, producenter samt rengøringsselskaber omkring natursten og korrekt vedligeholdelse/ imprægnering heraf.

For os er det vigtigt, at den viden vi besidder omkring natursten også kommer andre til gode. Da vi også udfører imprægnerings- og vedligeholdelses opgaver professionelt, giver det os et højt fagligt og teknisk niveau, idet vi har kendskab til langt de fleste typer problemstillinger og løsninger omkring natursten og keramiske fliser.

For os er det vigtigt, at medarbejderne i butikkerne har indgående kendskab til vores produkter, således at de bedre kan vejlede deres kunder korrekt med hensyn til både imprægnering, men også den efterfølgende rengøring. Dette sker gennem træning og gennemgang af hvert enkelt produkt ude i de enkelte butikker.

Efterfølgende står vi naturligvis til rådighed med teknisk vejledning. Med Stonetreatment som leverandør undgår i klagesager, fejlbehandlede overflader, ærgrelser og utilfredse brugere.

Vi kan også hjælpe dig med din tearesse