Ved afrensning af facader anvendes der ligeledes varmtvandsanlæg med kogende vand samt roterende børster af forskellig hårdhed. Vi kan afrense alt fra beton, marmor, granit, skifer, sandsten etc. uden at påføre overfladen nogen former for skader eller misfarvninger. Da alle sten kræver en særlig form for behandling alt afhængig af, hvilken type sten der er tale om, er det meget vigtigt, at I anvender specialister inden for dette område, da stenen ellers kan få uoprettelige skader. Da arbejdet i de fleste tilfælde foregår i højder på facader, vil vi anvende lifte eller andet i forhold til arbejdets omfang.

Facaderens

Vores facaderens er et effektivt koncentreret grundrengøringsmiddel til facader af mursten, tegl, pudset facader og beton overflader. Produktet løsner effektivt snavs, begroninger, trafikfilm og andre forureninger fra overfladen. Efter endt rengøring af overfladen kan denne imprægneres med STONETREATMENT mursten- og teglimprægnering, så fremtidige misfarvninger og begroninger kan undgås.