Rådgivning om granit, marmor,
kalksten - vi er eksperter i natursten


KONTAKT

Der er meget at være opmærksom på

Natursten er et kompliceret område, som det kan være svært at skaffe sig den fornødne viden omkring. F.eks. kan stenen have det samme navn, men kan komme fra mange forskellige verdensdele med hver deres egenskaber. Ens for alle typer natursten er dog, at de skal alle imprægneres og vedligeholdes med egnede produkter.

Ved valg af natursten til byggeri, er det vigtigt at tænke rengøring og vedligeholdelse ind allerede fra starten. Ofte fokuseres der kun på farve og udseende, men overvejelser omkring overfladetype, porøsitet, imprægnering, rengøring samt fremtidig vedligeholdelse bør også indgå som en naturlig del af beslutningsfasen.

Leverandørerne af natursten besidder ofte ikke den nødvendige viden til at rådgive og levere korrekte drifts- og vedligeholdelses vejledninger. I praksis medfører dette, at der gennem de seneste mange år, er anvendt forkerte vedligeholdelses procedurer med store skader på naturstenen til følge.

Brug for rådgivning?

Vi er eksperter i natursten, og vi vil rigtig gerne dele vores viden med dig.
Hvis du har natursten i hjemmet og har spørgsmål herom, så skriv eller ring til os,
så vil vi glædeligt være behjælpelige.

Har du fået syreskader på dine natursten – f.eks. dit marmorbord eller dine fliser i badeværelset? Og er du i tvivl om, hvorvidt det kan reddes? Så send os en mail på info@stonetreatment.dk med tydelige billeder af skaderne på dine natursten. Vi vurderer skaden, og sender dig herefter en en mail retur, hvor vi giver vores vurdering af skaden, hvad der kan gøres for at gøre stenen pæn igen samt en estimeret pris på, hvad det vil koste, hvis vi skal hjælpe dig med dine natursten.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Granit

Granit er den gængse betegnelse for hårde magmatiske bjergarter, og er dannet ved vulkansk aktivitet efter afkøling af flyende magma. Granit består hovedsageligt af kvarts samt en række andre mineraler, som giver farver og strukturer i stenen. Disse mineraler er f.eks. aluminiumoxid, jernoxider osv.

Marmor

Marmor består af kalksten, som har været udsat for tryk og varme. Helt ren marmor er hvid, men mange marmortyper indeholder mineraler, som giver de velkendte farvede årer. Ligesom kalksten er den derfor modtageligt overfor angreb fra syrer, men styrkemæssigt er den hårdere, hvilket gør den mere anvendelig.

Sandsten

Sandsten er derimod såkaldte sedimentære sten. De består af sammenpresset kvartssand, der holdes sammen med enten kvarts eller kalk. Den kvartsbundne type giver en stærkere sten end den kalkbundne.

Skifer

Skifer opstår ved, at lag af ler hærder under tryk, hvorefter nye lag dannes oven på det foregående. Leret indeholder typisk kvarts og andre silikatholdige mineraler. En særlig egenskab ved skifer i forhold til de andre typer sten er dens evne til at kløve i lagene. Til gulve ses ofte kløvede overflader, som kan være meget vanskelige at vedligeholde.

Vi leverer et af verdens bedste
naturstensprodukter – direkte fra producenten

Stonetreatment tilbyder at være Deres foretrukne rådgiver og sparringspartner ved tilvalg af natursten til byggeri, herunder udførrelse af imprægnering og efterfølgende vedligeholdelse. Endvidere tilbyder vi at afholde seminarer for arkitekter, entreprenører, producenter samt rengøringsselskaber omkring natursten og korrekt vedligeholdelse/ imprægnering heraf. For os er det vigtigt, at den viden vi besidder omkring natursten også kommer andre til gode. Da vi også udfører imprægnerings- og vedligeholdelses opgaver professionelt, giver det os et højt fagligt og teknisk niveau, idet vi har kendskab til langt de fleste typer problemstillinger og løsninger omkring natursten og keramiske fliser.

For os er det vigtigt, at medarbejderne i butikkerne har indgående kendskab til vores produkter, således at de bedre kan vejlede deres kunder korrekt med hensyn til både imprægnering, men også den efterfølgende rengøring. Dette sker gennem træning og gennemgang af hvert enkelt produkt ude i de enkelte butikker. Efterfølgende står vi naturligvis til rådighed med teknisk vejledning. Med Stonetreatment som leverandør undgår i klagesager, fejlbehandlede overflader, ærgrelser og utilfredse brugere.