Det bedste til dine natursten

imprægnering natursten
imprægnering natursten

Wetlook Imprægnering

Wetlook Imprægnering er en imprægnering kombineret med wetlook effekt, som fremhæver farver og strukturer i natursten, og giver et mørkt, fyldigt udseende, uden at stenens overflade ændres. Anbefales især til slidt eller misligholdt natursten, hvor farverne ønskes genskabt, såvel inde som ude. Produktet er diffusionsåbent og har lang holdbarhed.

Neutral imprægnering

Neutral Imprægnering Guld er en vandbaseret imprægnering af høj kvalitet til imprægnering af alle porøse stentyper. Produktet beskytter stenen og giver modstandsdygtighed overfor såvel olie som vandbårne forureninger. Stenens udseende forringes ikke, da imprægneringen virker under overfladen. Produktet er diffusionsåbent og kan anvendes både ude og inde.

Information om imprægnering af natursten

Natursten er porøse, hvilket vil sige, at der i overfladen er små porer, som stammer helt tilbage fra dannelsen af stenen. En porøs overflade kan let besmudses, når olie eller vand som bærermiddel transporterer f.eks. partikulært smuds eller opløste farvede forbindelser ned gennem porerne vha. kapillareffekt. Kapillartryk skabes i stenens porer, som ligefrem suger væsker væk fra overfladen og ned i stenen. Herved skabes med tiden et trist og beskidt udseende, selvom gulvet vaskes regelmæssigt, ligesom der er stor risiko for dybe pletter.

For at undgå dette fænomen har man traditionelt anvendt mætning med f.eks. brun sæbe, sæbespåner, olie eller vokssystemer. Ulemperne med disse mætningsteknikker er velkendte for alle, som er involverede i den daglige vedligeholdelse. Fedtede og blakkede overflader, der er svære at vedligeholde, er bare nogle af problematikkerne. Desuden er beskyttelsen fra disse fedtstofbaserede mætninger overfor forureninger stærkt begrænsede, og hyppige genbehandlinger er nødvendige for at opretholde en bare middelmådig beskyttelse.

For at hindre optagelse af forureninger, skal kapillareffekten nedsættes, da det er vigtigt med en lav overfladespænding for at opnå et godt imprægneringsresultat.

En fluoropolymer virker ved at sænke stenens overfladespænding til et meget lavt niveau. Herved opnås, at væsker med højere overfladespænding ikke vil kunne penetrere overfladen, og vand og olie frastødes effektivt inden for reaktionstiden. Imprægneringen virker under overfladen af stenen, hvorved visuel forringelse af stenen undgås, og gulvet opleves ikke glat. Fluoropolymeren er en at de mest stabile polymerer, og påvirkes ikke af lav eller høj pH, hvilket ligeledes er med til at øge holdbarheden af imprægneringen. Ved imprægnering med en fluoropolymer undgår man derfor at skulle genbehandle med jævne mellemrum. Typisk har en polymerbaseret imprægnering en holdbarhed mellem 3-5 år, dog afhængigt af stentype, brug osv. Stonetreatment produktet Neutral Imprægnering Guld repræsenterer altid det nyeste inden for fluoropolymerteknologien, idet formuleringen jævnligt opdateres.

Et alternativ til den neutrale fluoropolymer kan være en såkaldt ”wet look” imprægnering. Denne type imprægnering er kendetegnet ved, at stenens farver fremhæves på samme måde, som hvis stenen var våd, dog uden at selve overfladen ændres. En matsleben sten ser derfor stadig sleben ud efter imprægnering, men farvemæssigt ligner den en poleret. Måden, hvorpå en ”wet look” imprægnering virker, skal findes i den måde, lyset reflekteres på.

En poleret overflade er meget tæt, hvorved lyset reflekteres mest muligt og derved også får flere farver med høj intensitet. Når overfladen slibes, jetbrændes eller slides, reflekteres lyset i flere retninger, og farverne opleves med mindre intensitet. En ”wet look” imprægnering kan derfor anvendes til at genskabe farverne i meget slidte eller misligholdte natursten. Stonetreatment produktet Wetlook imprægnering indeholder et patenteret polymersystem kaldet PolyCure, og er det eneste af sin art på markedet. Produktet minder i sin opbygning om flydende plastik.